İhracat Nasıl Yapılır?

İhracat Detaylı Bilgi olarak verilecek olan İhracat Nedir Makale bölümümüzde ihracat ve ithalat ne anlama geldiğini inceleyelim. Sonrasında Hemen İhracatın Nasıl yapılacağı konusunu detaylı şekilde görelim.

İhracat Nedir?

İhracat yani dışasatım bir malı veya hizmeti yurt dışına sokarak dış ülkelerden içeriye para sokmaktır. İthalat işlemi ise tam tersi dış bir ülkeden bir mal veya hizmet satın alınmasına denir. Dünya dilinde export (ihracat) ve import (ihracat) olarak tanımlanır. Diğer tarafta Turizm gelirleri de ihracat olarak tanımlanabilir. Esasında sözlük anlamıyla turizm gelirleri ihracat’ı tam olarak yansıtmıyor gibi gözükse de analitik düşünüldüğünde turizm gelirleri de yurt içerisine dolaylı yoldan da olsa döviz sokma işlemini sağladığı için ihracat sayılabilir zira dünya çapında da tartışmalı olan bu konu ülkemizde de ihracatta bulunan teşviklerin bulunması adına ihracat sayılması yönünde girişimler bulunuluyor. Bir örnek ile süsleyelim. Ait olduğumuz ülkeyi bir ev gibi düşünürsek bu eve dışarıdan para girişini sağlayabilecek tüm ticari faaliyerler ihracat olup aynı şekilde dışarıya ödeme yapma maksadıyla yapılan ticari faaliyetlerin tümü de ithalattır.

İhracat Nasıl Yapılır?

İhracat yapmadan önce bu işe başlarken gerekli görülen bazı işlemleri halletmek ve prodüsürleri tam anlamıyla yerine getirmek gerekiyor. İhracat yaparken nereden başlanır? Nasıl ihracat yapılır konusunu en ince detayıyla öğrenelim.

1- İhracat Nasıl Yapılır – Belge ve İzinler: İhracat yapmak için özel bir belge veya izin gerekmiyorancak bazı kuruluşlara üye kaydı yapmak suretiyle ( Şahıs firması veya Şirket olarak, Ticaret ve Sanayi Odası, Esnaf ve Sanatkarlar Odası, İhraç edilen ürünle ilgili İhracatçı Birliği, İlgili Gümrük İdaresi.) ihracatçı kaydı oluşturarak ilk adımı atmak gerekiyor.

2- Müşteri Bulmak – İhracat Nasıl Yapılır: Müşteri edinmek için yapılması gereken çalışmaları kapsayan bu adımda, ihracat sözleşmesinin imzalanması ve ihracat yapılan kişi veya tüzel kişilik ile ihracatı  yapılan mal veya hizmet ile ilgili ihracat belgelerinin hazırlanması gereklidir. Bununla birlikte müşteri bulmak için internet ortamında bir web sitesi sayesi hazırlanarak veya hazır kurulmuş olan alibaba.com türevleri gibi bir web sitesiyle müşteri edinmek suretiyle ya da fuarlara katılarak, firma rehberlerine kayıt oluşturarak, sosyal medya vesilesiyle olabileceği gibi profesyonel bir destek alınarak ta müşteri kitlesi oluşturulabilmektedir. İhracat için profesyonel destek sağlayan kuruluşların yanı sıra çeşitli ülkelerde o ülkenin komisyoncu olarak tabir edilen kişileri vasıtasıyla da yüzdelik bir komisyon ödenmesi koşuluyla müşteri kitlesi oluşturulabilir.

3- Lojistik – İhracat Nasıl Yapılır: Nakliye firmaları ile anlaşarak hem fiyat hem de süreklilik adına ürünlerin ulaşması adına yapılması gereken tüm girişimlerdir. 1. adımdaki belge ve izinlerin yanı sıra 2. adımda bahsi geçen sözleşmelerde nakliye ile ilgili olası aksaklıkların her 2 taraf için de kayba uğramasını minimuma indirecek çeşitli nitelendirilmeler gereklidir. Nakliye firmaları ile anlaşmanın yanı sıra gümrük müşavirliği firmasıyla da ihracatcı, nakliyeci, gümrük firması arasında ihracat belgeleri hazırlanır. ( Çeki listesi, Fatura, Invoice, Konşimento, A.TR – EUR1 – Menşe Şehadetnamesi Serbest Dolaşım Belgeleri, Gümrük Beyannamesi)

4- Ücret Temini – İhracat Nasıl Yapılır: İhracat işleminden sonra mal veya hizmet bedelinin yurtiçine sokulması işlemidir. Bankalar aracılığı ile yurtiçine sokulan meblağ Eximbank, Kosgeb, DİR dahilinde işleme rejimi taahhütleri varsa kapatılır ve KDV işlemleri yapılır.

5- Teşvik ve Avantajlar – İhracat Nasıl Yapılır: Bilindiği üzere ihracat işlemleri devlet desteğine tabiidir. Bu konuda devletin vermiş olduğu imkanları olabildiğince kullanmak gerekiyor zira esasında ihracat işlemi 2 kişi veya kuruluş arasında olmasının yanı sıra 2 devlet arasındaki bir ticari faaliyettir. Devletin istihdat sağlamaya yönelik olması ve ülkeye döviz sokulması müsebbibiyle ihracat için vermiş olduğu rehber niteliğinde bilgiler mevcuttur. İhracat hakkında rehber bilgiler bölümünü inceleyebilir ve ayrıca İhracat destekli öncelikli hedef ülkeler bölümünde teşviğe ekstra dahili olan bilgileri öğrenebilirsiniz.

İhracat Çeşitleri Nelerdir? İhracat Türleri Nelerdir?

11 kısımda inceleyebileceğimiz ihracat çeşitlerini maddeler halinde detaylandıralım.

1- Özellik Arz Etmeyen İhracat: İhracı yasak olmayan veya herhangi bir kurumun iznine bağlı olmadan ve kayda bağlı mallar listesi dışında bulunan ya da kayda bağlı olmaksızın yapılan ihracar türüdür.

2- Kayda Bağlı İhracat: Kayda bağlı İhraç Listesi içerisinde bulunan malların ihracatına denir. Bunun için ihracatçı birliklerine müracat ederek kaydının oluşturulması gerekir.

3- Ön İzne Bağlı İhracat: Uluslararası anlaşma ile belli mercileerin ön iznine bağlı bulunan balların öz izni alındıktan sonra uygulanan ihracat çeşididir.

4- Kredili İhracat: Malın cinsi, ödeme planı ve ödeme süresini içeren satış sözleşmesi ile ticareti uluslararası bankacılık usulleri çerçevesinde yapılan ihracat türüdür.

5- Konsinye İhracat: İhraç edilecek malların kesin satışından önce fiili sevkinin yapılması şeklidir. Bu ihracat türünde kesin satışın 1 yıl içerisinde tamamlanması gerekir.

6- İthal Edilmiş Malların İhracı: İthal olan yabancı malların ihraç edilmesidir.

7- Serbest Bölgelere Yapılacak İhracat: İhracat Mevzuatı hükümlerine tabidir ve Serbest bölgelere yapılacak ihracat çeşidirir.

8- Bağlı Muamele Yoluyla Yapılacak İhracat: Takas Yolu ile Yapılan ihracat türüdür. İhraç ya da ithal edilen mal veya hizmetin bedelini bir kısmı veya tamamı yine mal veya hizmet ile ve/veya bir kısmının da döviz ile ödenmesidir.

9- Ticari Kiralama Yoluyla Yapılacak İhracat: Bir malın veya kısmi hizmetin bir bedel karşılığında belirli bir süreliğine kullanılması yani kiralanması suretiyle yurtdışına çıkarılmasıdır.

10- Transit Ticaret: Yurtdışından satın alınan bir malın veya hizmetin ülkemiz üzerinden veya transit olarak yine yurtdışına satılması şeklidir.

11- Bedelsiz İhracat: Bir bedel ödenmeksizin ihraç edimesi bedelsiz ihracattır.

İhracat Destekleri

İhracat yurt dışı ile yapılan bir işlem olduğundan ve devletimiz tarafından da istihdamı oluşturması açısından çeşitli ihracat teşvikleri sunulmaktadır. Günden güne değişen ve her geçen gün farklı açıdan yeni bir teşvik sunulması ve bu sunumların güncelliğini yitirmemesi adına gerekli mercilerin ihracat destekleri linklerini derledim.

Kosgeb: https://www.kosgeb.gov.tr/site/tr/genel/detay/183/ihracat-kredisi-destek-programi
İracatı Geliştirme Merkezi: https://www.igeme.com.tr/ihracat-destekleri
Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı: https://www.ticaret.gov.tr/destekler/ihracat-destekleri
Kolay Destek: https://kolaydestek.gov.tr
İstanbul İhracatçı Birlikleri: http://www.iib.org.tr/tr/mevzuat-ihracat-destekleri.html

Mikro İhracat Nedir?

150kg’den az ve KDV hariç 7.500 Euro’dan az bedeli bulunan malların yurtdışına satışına mikro ihracat denir.

Mikro İhracat nasıl yapılır?

İhracat ‘ın çeşitli prodüsürleri vardır fakat küçük satışlar için yani 150 kg’den az ve 7.500 Euro tutarından az bedeli bulunan ürünlerin satışında yetkili kargolar tarafından (PTT, DHL, UPS…) ETGB (Elektronik Ticaret Gümrük Beyanı) sistemi ile yapılan ve bu vesileyle KDV iadesi almanız için almış olduğunuz ETGB sorgu numarası ile KDV iadenizi almanızı sağlayabileceğiniz bir sistem olan mikro ihracaat ile bürokrası ile mimimum düzeyde uğraşıp hem ihracat teşviğinden faydalanıp hem de kolaylıkla işlerinizi yapmanızı sağlayan mikro ihracatı düşünebilirsiniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir